טלפון להזמנות ובירורים

03-6248650

תקנון

עודכן 18/10/2021

באתר ספורט מרקט תוכלו למצוא מגוון רחב של מוצרים בתחום הפנאי והכושר.

השימוש והקניה ב-ספורט מרקט כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא תקנון זה בקפידה. שכן השימוש באתר ספורט מרקט מותנה בהסכמתך לתנאים הקבועים בו כלשונם.

כל המבצע פעולת רכישה באתר ספורט מרקט מצהיר בעצם ביצוע הרכישה – כי הינו מודע לתקנון באתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באתר ספורט מרקט, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

שימוש באתר

רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ושהינו בעל חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל ,ויזה אלפא, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הוא אישור של חברת אשר דרכה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה שעליה התחייב.

המוצרים באתר ספורט מרקט

2.1 במקרה שאזל מוצר מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תהיה רשאית ספורט מרקט להודיע ללקוח על ביטול הקניה, במקרים אלו הלקוח לא יחויב, וספורט מרקט תעשה את המיטב ותציע ללקוח מוצר חלופי.

2.2 עדכון מחירים – המחירים באתר נעשים על בסיס יום יומי על מנת להבטיח לצרכן את המחיר הנמוך ביותר. היה ונפלה טעות אנוש חריגה בלבד, השמטת ספרה, טעות בהקלדה, ספורט מרקט מצהירה שטעויות מסוג זה יכולות להיעשות אך ורק, בתום לב, ויש לראות בהם טעויות אנוש, היה וישנה טעות במחיר באתר, או יש ספק לגבי מחיר מסוים נא ליצור קשר מיד עם שירות הלקוחות באמצעות המייל menash2u@gmail.com או באמצעות טלפון: 03-6248650

2.3 כל המוצרים המוצעים במסגרת המכירה חדשים לחלוטין (סוג א`) באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל תנאי האחריות והשירות המקובלים. פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים ,ניתן לקבל בסניפי הרשת (ספורט מרקט) ו/או ע"י התקשרות טלפונית למרכז התמיכה של ספורט מרקט (להלן ה"אתר"). התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחויבות.

2.4 האחריות הבלעדית למוצרים ,אספקתם, איכותם, טיבם, עמידותם, ויכולותיהם חלה על ידי יבואני המוצרים בהתאמה, ובהתאם לתעודות האחריות המצורפת לכל מוצר שיירכש באמצעות האתר. המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

פרטי הגולשים

3.1 בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים :ת.ז /ח.פ ,שם פרטי, שם משפחה, שם, חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים ,לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם להנהלת האתר.

3.2 המידע שנמסר בעת הרכישה מועבר דרך חברת קרדיט גארד בע"מ (החברה שנותנת את שרותי הסליקה באתר) והיא האחראית הבלעדית על מידע זה. כמו כן אנו מתחייבים שלא לגלות ולא להעביר כל מידע הקיים אצלנו (כולל פרטים אישיים וכרטיס אשראי) לאחר, למעט מידע הנדרש לצורך ביצוע ההזמנות באתר.

תשלום ואספקה

4.1 לאחר סיום ביצוע הרכישה המשתתף עדיין לא יחויב בגין ההזמנה אלא רק יתבקש אישור בלבד מחברת האשראי של הלקוח בגין המוצר לפי מס` התשלומים אשר ביקש. החיוב יבוצע רק לאחר וידוא כי המוצר נמצא במלאי וניתן לספק את המוצר. המחירים באתר ספורט מרקט כוללים מע"מ .

4.2 ניתן לבטל רכישת מוצר עד 14 ימים ממועד ההזמנה, הביטול ייעשה אך ורק בהודעה שתישלח באמצעות דואר אלקטרוני להנהלת החברה, והנהלת החברה אישרה את הביטול. על פי חוק אם סופק המוצר חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני החברה ע"י הרוכש כאשר הוא ארוז באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש.

4.3 על אף האמור לעיל ,ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצר בתוך 12 שעות מביצוע ההזמנה (ובתנאי שהמוצר לא סופק למזמין או הועבר לחברת ההובלות ) ללא כל חיוב בדמי ביטול על ידי הודעה בפקס או בדואר אלקטרוני. מעבר לזמן שצוין יחויב המזמין בדמי ביטול ,על ידי שליחת הודעה בפקס או בדואר אלקטרוני . מעבר לזמן שצוין יחויב המזמין בדמי ביטול (באמצעות כרטיס האשראי) בשיעור של 5% ממחירו הכולל של המוצר.

4.4 אם הועבר המוצר לחברת ההובלות או סופק ללקוח אזי יתווספו לדמי הביטול גם הובלות (הלוך + חזור). אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים. מועד האספקה משתנה והוא לא יעלה על 14 ימי עסקים.

4.5 מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתם של חברות המשלוחים אפשרות לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח מכל סיבה שהיא לרבות בשל מיקומו של בית הלקוח או בשל תנאי אספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים, הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצרים מן הספק ו/או מכל גורם אחר המחזיק במוצרים עד לא יאוחר מחלוף 14 ימים מהודעתה של הנהלת האתר ללקוח, ובמקביל יזוכה הלקוח במלא מחיר ההובלה.

4.6 יש לעיין ברשימת האזורים החריגים למשלוחים – לרשימת האזורים החריגים. הזמנה לאזורים חריגים תחויב בעלות בהתאם לפי המוצר.

4.7 במקרה של איסוף עצמי חובה לוודא מראש שהמוצר ישנו ולתאם איסוף עם אתר ספורט מרקט. כמו כן לקוח שיבצע איסוף עצמי לא יחויב בדמי משלוח!

ברירת דין ומקום שיפוט

6.1 התנאים המובאים לעיל ולהלן ,פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל העסקאות המתבצעות באמצעות אתר זה הנן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט מוסמך במחוז ת"א בלבד. הגישה לאתר זה וביצוע עסקאות באמצעותו מוגבלות אך ורק למשתמשים מישראל.

תנאים נוספים

7.1 הנהלת האתר לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

7.2 הנהלת האתר לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

7.3 הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

7.4 הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.

7.5 מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי , ובדרך כלשהי , ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ,ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר ,רשאית חברת פולטון בע"מ להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

7.6 במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר ,או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית הנהלת האתר, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

הנהלת האתר שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.